www.maxibox.nl

Privacy

  1. NAWTE-gegevens en of andere persoonsgegevens die MaxiBox verkrijgt via deze website zullen worden opgenomen in ons gegevensbestand. Wij zullen deze gegevens vertrouwelijk behandelen conform de Wet Bescherming Persoonsgegevens.
  2. MaxiBox verstrekt geen persoonsgegevens aan derden.
  3. Klachten inzake deze website kunnen worden ingediend bij MaxiBox, t.a.v. website, Postbus 1066 7801 BB Emmen.