www.maxibox.nl

Huisregels

NIET ROKEN, GEEN VUUR - ZORG DAT U BUITEN DE OPENINGSTIJDEN NIET IN HET GEBOUW BENT

 • MaxiBox Self Storage mag alleen gebruikt worden voor een opslag van goederen.
 • Het is niet toegestaan zich buiten de openingstijden in MaxiBox Self Storage te bevinden.
 • Het is niet toegestaan toxische, ontvlambare of gevaarlijke stoffen, gasflessen en aan bederf onderhevige zaken of levende have in de opslagruimte op te slaan of te laten verblijven.
 • Uw toegangssleutel is strikt persoonlijk, voorkom misbruik.
 • Indien u de sleutel bent verloren, dient u zich persoonlijk bij de vestigings-manager te melden. Uw sleutel kan niet op een andere manier verkregen worden.
 • Voorkom schade aan de toegangsdeur en uw voertuig.
 • De maximale snelheid in en om het gebouw is 5 km/uur, stapvoets dus.
 • Gebruik alleen het door MaxiBox Serf Storage geleverde sleutel en slot op uw opslagruimte. Het is niet toegestaan een extra of ander slot op uw opslagruimte aan te brengen.
 • Bij niet tijdig betalen of verlaten van uw opslagruimte wordt uw opslagruimte geblokkeerd en worden de extra kosten in rekening gebracht.
 • Het afvoeren van vuil en afval uit deze faciliteit is uw verantwoordelijkheid. Bij nalatigheid worden de kosten van deze verwijdering aan de huurder doorberekend, met een minimum van €. 50,-
 • Zorg dat uw goederen verzekerd zijn. Kijk op uw polis. Meestal zijn goederen, die buitenshuis worden bewaard, ook meeverzekerd.
 • Laat geen transportwagens achter in uw opslagruimte.
 • Rapporteer schade aan de opslagruimte en andere onrechtmatigheden aan de Store-manager.
 • Na het uitchecken dient u de opslagruimte leeg, schoon en vrij van het slot achter te laten.
 • Zorg dat andere huurders geen last ondervinden.
 • De medewerkers van MaxiBox Self Storage zijn te allen tijde bevoegd om de door u opgeslagen goederen te inspecteren en uw gedrag te controlen op de huisregels.
 • Bij overtredingen van de huisregels en/of de wet, zijn onze medewerkers bevoegd u de toegang te weigeren en melding te doen bij de directie en deze beslist of er aangifte zal worden gedaan.
 • Gelijke bevoegdheid van de medewerkers komen de medewerkers van het beveiligingsbedrijf JenS Security uit Emmen toe.

Tips

 • Zet de motor van uw voertuig direkt af na binnenkomst!
 • Voer uw afval af.
 • Huisdieren zijn niet toegestaan binnen het gebouw.
 • Let erop dat u geen geluidsoverlast bezorgt, geen radio's!
 • Zet de transportwagens na gebruik weer terug.